Disclaimer van WaddenData.nl

Door gebruik te maken van WaddenData.nl, verklaart u zich akkoord met de toepasbaarheid van deze disclaimer. Dit document bevat belangrijke informatie betreffende het gebruik van onze website en de daarop aangeboden informatie.

Gebruik van WaddenData.nl

De informatie die wij aanbieden, is bedoeld als een handig hulpmiddel. Wij baseren onze data op informatie van erkende instanties zoals het KNMI en Rijkswaterstaat. Desondanks kunnen wij de absolute correctheid en volledigheid van de gepresenteerde gegevens niet garanderen. Gebruikers worden aangemoedigd de verstrekte data met zorg en kritisch te benaderen.

Informatie van derden

De website van WaddenData.nl bevat links naar externe websites. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud of beschikbaarheid van deze externe sites. Het gebruik van dergelijke links is volledig voor eigen risico van de gebruiker. De informatie op externe websites is niet door WaddenData.nl gevalideerd op juistheid of volledigheid.

Gebruik van informatie

Alles wat u op onze site ziet, van teksten tot grafische wonderen, is beschermd. Wilt u iets van onze site gebruiken anders dan voor persoonlijke doeleinden, zoals het herpubliceren op uw eigen website? Vraag dan eerst even om toestemming. Printen voor eigen gebruik mag natuurlijk wel.

Wijzigingen

De wereld verandert snel, en wij ook. Daarom kunnen we de informatie op onze site, inclusief deze disclaimer, op elk moment aanpassen. Het is slim om zo nu en dan te checken of er iets veranderd is. Zo blijft u altijd up-to-date.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortvloeien uit of in verband staan met deze disclaimer zullen exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Wij adviseren gebruikers met klem om bij vragen of problemen contact op te nemen met info@waddendata.nl, zodat in overleg naar een oplossing gezocht kan worden.